STOWARZYSZENIE SPORTOWA CZĘSTOCHOWA

Stowarzyszenie Sportowa Częstochowa zostało założone pod koniec roku 2012 a swój pierwszy projekt zrealizowało w 2013 roku, dotychczas Sportowa Częstochowa była organizatorem lub współorganizatorem kilkudziesięciu wydarzeń rekreacyjno-sportowych o zasięgu miejskim, wojewódzkim, ogólnopolskim a kończąc na wydarzeniach międzynarodowych. Na co dzień działaniem przewodnim organizacji jest propagowanie zdrowego, aktywnego stylu życia. Wspieranie i upowszechnianie aktywności fizycznej wśród dzieci, młodzieży i seniorów z miasta Częstochowy i okolic.

Głównym celem Stowarzyszenia jest wspieranie i upowszechnianie Kultury Fizycznej.

 

Stowarzyszenie Sportowa Częstochowa:

1. Prowadzi zajęcia ruchowe dla dzieci i młodzieży z zakresu: ćwiczeń ogólnorozwojowych z elementami gimnastyki korekcyjnej, piłki nożnej, koszykówki, siatkówki, gier i zabaw ruchowych, unihokeja.

2. Prowadzi zajęcia dla seniorów: zdrowy kręgosłup, Zumba, aquaaerobik, gimnastyka ogólnorozwojowa.

3. Prowadzi sekcję piłki nożnej w dzielnicy Wyczerpy-Aniołów zrzeszająca ponad 100 adeptów tej dyscypliny sportowej.

4.  Organizuje zajęcia społeczno-edukacyjne z zakresu zdrowia.

5.  Organizuje imprezy sportowe m.in. turnieje koszykówki, piłki nożnej, siatkówki, festyny, pikniki, imprezy plenerowe.

6. Organizuje wyjazdy na obozy sportowe, wycieczki oraz wydarzenia sportowe organizowanej w innych miastach.

7. Organizuje półkolonie stacjonarne dla dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych i wakacji.

8. Zarządza obiektem sportowym przy ul. Lourdyjskiej w Częstochowie.

 

Dlaczego tysiące osób zaufało Stowarzyszeniu Sportowa Częstochowa?

1.  Wykwalifikowana kadra trenerska i menadżerska

2. Korzystanie z najnowocześniejszych i najlepiej wyposażonych obiektów sportowych w mieście

3.  Korzystanie podczas zajęć z wysokiej jakości sprzętu sportowego.

4. Realizacja zajęć z dostosowaniem ich trudności do możliwości uczestników.

5. Zajęcia prowadzone w miłej, pozytywnej atmosferze z dużą dawką uśmiechu i poszanowaniem zasad „Fair Play”.

6. Rozwijanie pasji i miłości do sportu wśród dzieci, młodzieży, osób dorosłych oraz Seniorów.

7.  Dobra zabawa i aktywny wypoczynek

8. Kształtowanie wytrwałości, systematyczności i nawyku dbania o swoje zdrowie.

Projekt realizowany w ramach budżetu obywatelskiego w Częstochowie.

Dziękujemy za Twój głos!

www.konsultacje.czestochowa.pl

Facebook